Yaşam Haber - Haberin Merkezi
9 EYLÜL CHP' NİN KURULUŞUN 97. YIL DÖNÜMÜ...
10-09-2020 17:56 10528

9 EYLÜL CHP' NİN KURULUŞUN 97. YIL DÖNÜMÜ...

 

 

Ocağından yetiştiğim CHP'nin kuruluş yıldönümünde duygu ve düşüncelerimi, sizlerle paylaşmaktan onur ve gurur duymaktayım.

"Teşkilatlanın. Milli bir kuvvet meydana getirin, kendinizi koruyun ve müdafaa edin. Ben istediğiniz silahları vereceğim"(MUSTAFA KEMAL). Bu sözler CHP'nin temel taşlarıdır. CHP’nin kuruluşu bu sözlerle başlar.

CHP tarihi, Türkiye tarihinin eksenindedir. Türk siyasal yaşamı bu eksen etrafında şekillenmiştir. CHP 9 Eylul 1923 tarihinde kurulmuş; kuruluşundan bugüne kadar geçen 96 yıl içinde CHP'den etkilenmeyen kişi, kurum yok gibidir.

Bu nedenle mutlaka herkes biraz CHP'lidir.                                                        

CHP 97 yıl boyunca siyasal, sosyal ve kültürel dönüşümlerin partisi olmuştur. Emperyalizme karşı ilk savaşın, modernleşme, devrimlerinin, Cumhuriyet'in, sosyal demokrasinin altında CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk, CHP'yi kurarken: "CHP halkımıza siyasal eğitim vermek için bir okul olacaktır."demişti. CHP bir siyaset okuludur. Sadece CHP'liler değil, CHP'nin karşıtı siyasetçiler de tarih içinde CHP'den çok şey öğrenmişlerdir. Öğrenmeye de devam edeceklerdir.

CHP, dünya durdukça var olacak, özel şartlarda kurulan siyasi oluşumlar; misyonlarını tamamladığında, tarihin çöplüğüne atılacaklardır.

Bugün ülkemiz uygulanan yanlış politikalar sonucunda, geldiği noktayı kısaca şöyle özetliye biliriz; Türk toplumu denetim altına alınarak, siyaset dışına itildi, uygulanan serbest piyasa düzeninde, ekonomik, sosyal, kültürel ve örgütlenme hakları ayaklar altına alındı. Sanayileşme ve tarım sektörlerinden vazgeçildi.

Otoritenin planlaması ve medyanın da bilinçli katkılarıyla toplumun binlerce yıllık değer yargıları, anlayışları yok edilerek sisteme uyumlu, çıkarcı, köşe dönmeci, suskun ve edilgen yeni bir yurttaş tipi yaratılmaya çalışıldı. Toplumsal çürüme, yönetimde yozlaşma ve çıkarcılık hızla yükseltilerek, bunlarla mücadele edecek kurum ve kurallarla kuşatıldı.

İşte bu yüzden 1970 'li yıllarda haykırdığımız gibi, daha büyük, daha istekli ve daha büyük bir inançla haykırmalıyız:              

 "BİZİM KAVGAMIZ;   

Ne yoksulluk, Ne baskı, Ne ezilen, Ne ezen İnsanca, hakça bir düzen kavgasıdır.

BİZİM KAVGAMIZ;

Halkla beraber, böyle bir düzeni yaratabilme kavgasıdır.

BİZİM KAVGAMIZ;

Tarihinin bu önlenemez yoluna, karşı koymaya çalışan, Emperyalizm, onun yerli işbirlikçileri, faşistlerinedir.

BİZİM KAVGAMIZ;

Bu çağdaşı, bilim dışı, insanlık dışı, güçlere karşı kavga veren CHP'yi daha da ilerilere götürmek, CHP'yi hem yeni düzeni kuracak, hem de bu yeni düzenin kurulmasına karşı çıkacakları yıkabilecek bir yapıya ulaştırma KAVGASIDIR.

YANİ; CHP'Yİ İŞÇİ-KÖYLÜ-KENTLİ SINIFLARIN NAMUSLU TÜCCAR-SANAYİCİNİN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ YAPABİLME KAVGASIDIR.

YANİ, CHP' Yİ SOL TOPLUMSAL GÜÇLERİN PARTİSİ YAPABİLME KAVGASIDIR."

Yılmadan, bıkmadan, usanmadan cumhuriyetin kuruluş ilkelerini savunmalıyız. Mustafa Kemal ATATÜRK’E olan minnet borcumuzu ödemek zorundayız.

O'nun kurduğu cumhuriyeti korumalıyız.

Ülkemizi bölmek, cumhuriyeti yıkmak isteyenlere dur diyeceğiz!

Buna CHP'liler dur diyecek, bizler dur diyeceğiz!

Dost, düşman bunu iyi bilsin ki; buna gücünüz yetmeyecek, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın CHP!

Top